• Shinya Uryu. Author, maintainer.

  • Hiroaki Yutani. Contributor.

  • Kazuhiro Maeda. Contributor.

  • Mao Kobayashi. Contributor.

  • Akiru Kato. Contributor.